×

Blijf op de hoogte

Leven tussen stad en fort, tussen buren en vrienden.

Code vernieuwen

Terug naar overzicht

100 jaar puin ruimen met oog op de toekomst

Op de terreinen van de toekomstige Minerve woonwijk is de firma Aertssen begonnen met de sloopwerken. Een flinke uitdaging want bijna elk gebouw heeft een ander constructiejaar en een verschillende opbouw. De oudste gebouwen werden al zo’n 100 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen door de toenmalige Minerva autofabriek. Doordat bij vroegere verbouwingen de nieuwe vloerplaat steeds op de reeds aanwezige plaat werd gestort, zijn de vloeren in verschillende loodsen tot 80 cm dik. Een hele klus, dus, maar geen nood: sloopaannemers werken door in weer en wind.

Veiligheid voor alles

Eerst en vooral verwijdert een gespecialiseerde firma alle asbest van de daken en in de gebouwen. Dat asbest wordt veilig opgeborgen in afgesloten containers. 

Materialen hergebruiken: duurzaamheid vanaf de start

De verharding en zowat alle gebouwen op de site worden gesloopt. Alleen loods 409 en de leidingenbrug worden gerenoveerd en krijgen een nieuwe bestemming.

Vijf kranen op de site knippen het metaal van de daken, verbrokkelen het beton en halen de bewapening eruit. Een ‘crusher’ verkleint al het beton- en metselpuin op de site. De grondstoffen worden later benut in de bouwwerken. Vandaag plannen we om deze granulaten te gebruiken voor de fundering van de wegen en paden. Ook in het openbaar domein komen er steenkorven met gerecupereerde bakstenen. Maar de technologie evolueert snel en we hopen zo de komende jaren meer grondstoffen te kunnen hergebruiken in hoogwaardigere toepassingen.  

Regenwater

Dankzij de sloopwerken zal maar liefst zo’n 5 ha verharde oppervlakte worden onthard. Het regenwater wordt in de toekomst niet meer rechtstreeks afgevoerd naar de rioleringen maar gebufferd in wadi’s en regenwaterputten. 

Praktisch

De sloop loopt tot juli 2019, elke werkdag vanaf 7 uur tot ten laatste 17 uur. Eventueel uitzonderlijk vervoer kan buiten deze uren plaatsvinden om het lokale verkeer zo weinig mogelijk te verstoren.

Volgend artikel

Een appartement kopen is sociaal

Lees meer